Aynur by SESEM Mərkəzi
 
 
   

Radiodalğalar – terapiya

 • Radio dalğalar dedikdə dəri daxilinə dərin nüfuz etmək bacarığı olan  müəyyən tezlikli elektromaqnit dalğalar nəzərdə tutulur. Radio dalğalar nə qədər aşağı olsa, dalğaların nüfuz etmə qabiliyyəti bir o qədər yüksəkdir. Nəzarət edilən istilik sayəsində əmələ gələn enerji kollagen liflərinin azalmasına, yaşa dolan xanımlarda artıq dərinin aradan qaldırılmasına kömək edir.
 • Prosedur aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:
 • Bədənin bütün hissələrində olan sallaqlıqlar yaranan zaman;
 • Üz dərisinin, çənə, boyun və dekolte nahiyələrində tonusun və elastikliyi itdiyi zaman;
 • Ptosis toxuması deformasiyaya uğradığı zaman;
 • Müəyyən çəki itkisindən sonra dəri artıqlığı zamanı;
 • Selüllit zamanı;
 • Prosedurun aparılması:

Prosedurdan əvvəl həkim-dermatoloq xəstənin sağlamlığı haqqında geniş məlumat toplayır, diaqnoz qoyur,  prosedurun keçirilməsi üçün xəstənin razılığını alır.
Həkim-dermatoloq ilk növbədə, ən çox problemli zonalara diqqət yetirir. Prosedur dəriyə qısa soyuq və orta isti toxunuşlarla keçirildiyinə görə ağrısızdır.
Prosedurun nəticələri:

 • Liftinq və bədən dərisinin dartılması;
 • Bədən həcminin azaldılması:omba, bel, qolife, arxa, çiyin;
 • Bədən konturunun yaxşılaşdırılması;
 • Selüllitin azaldılması;
 • Qırışların hamarlanması;
 • Dartılmaların hamarlanması;
 • Hər bir kosmetoloji prosedurun yan təsirləri olduğu kimi,  Radiodalğalarla terapiyanın dayan təsirləri var və bu hallarda tətbiq olunmamalıdır:
 • Orqanizmdə kardiostimulyatorun iştirakı zamanı;
 • Diabet;
 • Hamiləlik;
 • Yoluxucu xəstəliklər;
 • Qaraciyərin və böyrəklərin patologiyası;
 • Onkopatologiya;