Aynur by SESEM Mərkəzi
 
 
   

Almaz mikrodermabraziya

 • Bu prosedurun əsas məqsədi üz dərisinin cavanlaşmasını təmin etmək və dəridə olan qüsurları aradan götürməkdir. Bu prosedur zamanı dərinin üst qatı abraziv hissəcikləri vasitəsilə cilalanır.
 • Prosedur aşağıdakı qüsurların aradan götürülməsində istifadə olunur:

  - Akne, akne sonrası çapıqlar, məsamələr,ləkə
  - Piqment ləkələri
  - Müxtəlif mənşəli çapıqlar-yanıqsonrası, akne çapıqları, travma sonrası  çapıqlar
  - Səthi və orta dərinlikdə qırışlar
 • Prosedurdan alınan effektlər:
 • Dərinin liftinqi, kollagen və elastiki liflərinin sintezinin stimulyasiyası
 • Qırışların və çapıqların hamarlaşması
 • Məsamələrin və boşluqların yığılması, dərinin təmizlənməsi
 • Dərinin tonusu, rəngi və strukturunun yaxşılaşması
 • Prosedur üçün müəyyən əks-göstəricilər:
 • Dəridə kəskin iltihab elementlərinin olması
 • Dərinin kəskin infeksion xəstəlikləri